Små oglaserade krukor

Krukorna på den här sidan är alla ca 15 x 11 x 4 cm
Pris 120:-/st

SO 201

SO 202

SO 203

SO 204

SO 205

SO 206

SO 207

SO 208