Bonsaitänger

Det finns tre olika tänger som är till för att klippa grenar, konkav-, klot-  resp. halvklottång .  Vilken man föredrar är en smaksak, de är tre varianter som fyller samma funktion, de ska lämna efter sig ett ärr som läker snyggt med tiden.

Konkavtång

Klottång

Halvklottång

Konkavtång Yagimitsu Japan
205 mm 600:-
150 mm 550:-

Klottång Yagimitsu Japan
210 mm 600:-
175 mm 550:-

Halvklottång Yagimitsu Japan
200mm 600:-
170 mm 550:-

Konkavtång Yagimitsu
Japan
180 mm 550-

Rottång Yagimitsy Japan
180 mm 500:-